Förening

Om oss

Lindy Hop Östersund är en förening som vänder sig till alla som delar intresset för lindy hop och relaterade danser (charleston, balboa, stepp etc). Vår utgångspunkt är en swingdans som fungerar i sociala sammanhang, och vår verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för att dansa de ursprungliga danserna från swingeran socialt i Östersundsområdet. För närvarande består verksamheten av arrangemang för social dans, träningstillfällen och kurser i swingerans danser.

Intresserade är varmt välkomna att höra av sig till oss via mejl.

Lindy Hop Östersund samarbetar med Studiefrämjandet.

Styrelsen verksamhetsåret 2019/20

Ordförande: Erik Jonsson (info@lindyostersund.se)
Kassör: Björn Norell
Sekreterare: Helen Åhlin
Ledamot: Sara Påhlsson
Ledamot: Bengt Lövros

Verksamhetsområden med kontaktpersoner

Hösten 2020

Verksamhetsledare: Sara Påhlsson
Överser att verksamheten planeras i god tid och följer upp verksamhetsområdenas arbete.

Interna kurser: Bengt Jönsson
Sammankallar och leder kursplaneringsmöte inför varje termin. Följer upp och dokumenterar genomförda kurser.

Träningar: Vakant
Beroende på dansmiljöns tillfälliga sammansättning ger vi möjlighet till öppen träningsdans en gång i veckan.

Socialdans: Åsa Okutani
Regelbundna danskvällar till dj-musik.

Swingkvällar: Vakant
Dansarrangemang med levande musik.

Webbredaktör: Anders Eriksson

Facebook: Brita Bromée

Marknadsföring: Vakant

Grafik: Vakant

It-stöd: Anders Eriksson
Gruppen ser till att vi har en fungerande webbplats, att föreningens funktioner har tillgång till önskade mejlkonton, samt i möjlig mån bidrar med it-baserade hjälpmedel för verksamhetens administration.

Övrigt

Bankgiro: 217-2948
Swish: 123 147 67 04

Fakturor/ekonomi

Lindy Hop Östersund
c/o Norell
Norra Gröngatan 5B
831 41 Östersund

Övrig papperspost

Lindy Hop Östersund
c/o Norell
Norra Gröngatan 5B
831 41 Östersund

Historia

Lindy Hop Östersund har varit en aktiv förening sedan juni 2007, då som en sektion i föreningen Kulturkollektivet Urban Folkdans i Östersund, kallat KUF. Föreningen KUF bestod även av en sektion för salsadans och var tänkt som en paraplyförening för olika pardanser.
Verksamheten uppstod ur ett möte mellan två inflyttade lindydansare, som dessförinnan aldrig träffats: Marianne Strandin och Björn Norell. Det var dessa två eldsjälar som lade grunden för den swingdansmiljö som fortfarande lever och frodas i Östersund. Vi går ner i en "drunken sailor" och säger "hepp"! 
 

Om medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen Lindy Hop Östersund genom att kontakta oss i första hand via vår mejladress (se sidfoten).

Bifoga nödvändiga uppgifter om samtliga personer som ansöker om medlemskap: Fullständigt namn, bostadsadress, telefonnummer, eventuell mejladress (vi informerar om föreningens aktiviteter via mejl) och gärna personnummer (studieförbunden kräver att man uppger deltagarnas personnummer när de är inblandade i kursverksamhet).

Du/ni måste också erlägga medlemsavgift enligt nedan.

Om du redan är medlem behöver du inte registrera en ansökan för att förnya medlemskapet. Sätt bara in avgiften på kontot enligt instruktionerna nedan. Får du ingen bekräftelse från oss på ett tag måste vi be dig kontakta oss på vår mejl.

Årsavgiften (verksamhetsår september-augusti) för medlemskap i Lindy Hop Östersund är 100 kr (2017/18). När du betalar avgiften, var noga med att ange avsändare och vad inbetalningen avser.

Bankgiro och Swish enligt sidfoten.

Föreningens stadgar

Som medlem bör du känna till och sympatisera med vad din förening står för. Föreningens formella syfte och ramar för verksamheten fastställs i föreningens stadgar. Här kan du hämta hem föreningen Lindy Hop Östersunds stadgar.

Det viktigaste ur Lindy Hop Östersunds stadgar:

Lindy Hop Östersund är en ideell, i alla avseenden obunden, allmännyttig förening.

Föreningens syfte är att skapa förutsättningar till social dans i Östersundsområdet i lindy hop och närbesläktade danser.

Föreningen ska arbeta för en öppen, social och kreativ dansmiljö, samt för en god sammanhållning oavsett kulturell och social bakgrund.