Nytt verksamhetsår, ny styrelse

Föreningen Lindy Hop Östersund har framgångsrikt genomfört sitt årsmöte och lagt verksamhetsåret 2021/22 till handlingarna.

Vi tackar särskilt avgående ordförande Erik och avgående ledamöterna Elin, Hanna och Sara för det arbete och den tid ni lagt ner på att få vår förening att fungera. Samtidigt välkomnar vi en ny styrelse: ordförande Anders, ledamöterna Gertrud, Malin och Caroline, samt trotjänaren Björn.

Notabelt är att årsmötet beslutade att räkna west coast swing som en "närbesläktad dans" under verksamhetsåret 2022/23. Årsmötet beslutade dessutom att tillsätta en kommitté med uppdraget att ta fram förslag på nya stadgar. De nya stadgarna ska stödja en ombildning av föreningen till en paraplyorganisation med sektioner för olika danser.

Nyhetsbrev

Vi informerar via mejl och du kan prenumerera på utskicken! Läs mer på sidan Föreningen, under rubriken Information från oss

Kalender hösten 2022

Datum Aktivitet Tid Plats
221110 Workshop 19.15-20.45 Tingshuset (Tingssalen)
221117 Workshop 19.15-20.45 Tingshuset (Tingssalen)
221124 Socialdans 18.00-21.00 Ecocaféet
221128 Övrigt 18.30 -> Föreningens årsmöte
221201 Workshop 19.00-20.00 Tingshuset (Tingssalen)
221208 Workshop 19.15-20.45 Tingshuset (Tingssalen)
221215 Socialdans - Lucialindy 19.15-21.00 Tingshuset (Tingssalen)